Natuurhistorisch Museum

Hallo biologen!!! 

Het nieuwe jaar is begonnen, en daarom hebben wij in periode 3 weer een activiteit voor jullie voorbereid. In deze periode gaan we naar het natuurhistorisch museum in Rotterdam. De collectie van dit museum bevat 390.000 exemplaren. De collectie bevat allerlei dieren uit binnen- en buitenland, waaronder schelpdieren, vlinders, kevers en vogels. We krijgen eerst een rondleiding, waarna we allemaal nog door het publieke gedeelte van het museum kunnen. Aan het eind van de activiteit zal de magische avescaketm weer aanwezig zijn om deze dag lekker te beëindigen.

Inschrijven via de site! Het inschrijfgeld voor deze activiteit bedraagt €3,50, en dient te worden overgemaakt op NL64RABO0367045060 ten name van Biologenvereniging Wageningen met in de omschrijving je naam + Natuurhistorisch museum. 

We hopen jullie allemaal op deze activiteit te zien. Wij hebben er zin in!!